“HUGO’S TE VODI NA MALDIVE”

(u daljnjem tekstu: Pravila)

OPĆE ODREDBE

Pravilima i općim uvjetima određuje se način organizacije nagradnog natječaja “» HUGO’S TE VODI NA MALDIVE « (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj).

Organizator nagradnog natječaja je Hugos garden d.o.o., Jarunska 5, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu: organizator), u ime HUGO’S-a koji se nalaze na lokacijama Ljubljanska avenija 2b i Jarunska ulica 5.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju HUGO’S TE VODI NA MALDIVE.

Svrha nagradnog natječaja koji organizira organizator je:

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od uključujući 30. kolovoza 2021. od 09.00 do uključujući 30. listopada 2021. do 23:59h.

SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati pojedinci (fizičke osobe) sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su punoljetne (starije od 18 godina) na dan izbora dobitnika . Na nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora, članovi njihove uže obitelji (supružnik, izvanbračni partner, roditelji, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način izravno sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju samo u svoje ime i sudjelovanjem potvrđuje da su svi dostavljeni osobni podaci samo njegovi osobni podaci i da je suglasan s Pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da su sudionici upoznati i suglasni s Pravilima nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, smatra se da je sudionik suglasan sa svim odredbama koje proizlaze iz Pravila nagradnog natječaja.

Za provedbu ovog nagradnog natječaja i ispunjenje svrhe zbog koje se nagradni natječaj organizira u skladu s Pravilima, sudionici koji budu izabrani kao pobjednici natječaja dostaviti će organizatoru sljedeće podatke: ime, prezime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte, kao i sve ostale podatke potrebne za preuzimanje nagrade.

Način sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju moguće je isključivo putem društvene mreže Instagram za korisnike sa javnim profilom kako bi njihove fotografije bile vidljive i osobama koje ne prate njihov profil.

Sudionici sudjeluju na način da za vrijeme trajanja nagradnog natječaja na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com) zaprate hugos.bar instagram profil, objave na svom profilu 1 sliku, označe hugos.bar u objavi i stave hashtag HugosTeVodiNaMaldive (#HugosTeVodiNaMaldive). U sklopu nagradnog natječaja tražimo najatraktiviniju fotografiju.

Na objavljenoj fotografiji obavezno se mora nalaziti i koktel iz ponude Hugo’s Bara ili gin&tonic iz ponude Make Your own gin, fotografiran u Hugo’s Baru za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

Popis prodajnih mjesta HUGO’S-a na kojima se održava nagradni natječaj je Jarunska 5 i Ljubljanska avenija 2b, oboje u Zagrebu.

Sudionici mogu objaviti najviše 20 fotografija za vrijeme trajanja natječaja. Ukoliko sudionici objave više od 20 fotografija, bit će uzeto u obzirom samo 20 fotografija prema vremenu objavljivanja od najstarije objave po datumu.

GLAVNA NAGRADA je putovanje za dvije osobe na destinaciju Maldivi u mjesecu studeni 2021. godine organiziran od strane turističke agencije GO TRAVEL iz Zagreba.

TJEDNE NAGRADE

Natječaj se održava kroz nepunih 9 tjedana, točnije od 30. kolovoza do 30. listopada 2021. godine. Svaki tjedan žiri će odabrati 1 najatraktivniju fotografiju prema vlastitom izboru. Svakog tjedna, jedna fotografija odabrana od strane žirija bit će nagrađena sa Sushi večerom za dvije osobe u HUGO’s baru, Jarunska 5, Zagreb.

Svi sudionici koji ispunjavaju sve uvjete ovog nagradnog natječaja i postupili su u skladu s gore navedenim koracima, bit će uvršteni na popis za odabir nagrada.

Sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju sa svojim osobnim podacima više puta s različitim fotografijama kako je ranije definirano, ali ima pravo primiti samo jednu tjednu nagradu, a samim time i ući u finale samo sa jednom fotografijom.

Sve troškove sudjelovanja (pristup Internetu, korištenje mobilnog uređaja potrebnog za sudjelovanje) snose sudionici nagradnog natječaja.

NAGRADNI FOND NAGRADNOG NATJEČAJA

GLAVNA NAGRADA – putovanje za dvije osobe na destinaciju Maldivi u studenom 2021.godine

TJEDNE NAGRADE – Sushi večera za dvije osobe u HUGO’s baru, Jarunska 5, Zagreb (1 nagrada tjedno x 9 tjedana = 9 tjednih nagrada).

Može biti najviše jedan primatelj glavne nagrade i bit će odabran odmah po završetku nagradnog natječaja. Ako primatelj glavne nagrade ne želi ili ne može prihvatiti nagradu ili nije ispunio ostale uvjete nagradnog natječaja, nagrada se može dodijeliti zamjenskom primatelju glavne nagrade. Dodatno se biraju dva zamjenska primatelja glavne nagrade.

Nagrada se ne može zamijeniti, niti se može tražiti njezina novčana protuvrijednost, niti se može prenijeti na drugu osobu. Niti organizator niti primatelj glavne nagrade ne mogu financijski povećati ili nadograditi dodijeljenu nagradu (doplata dobitnika).

Ukoliko je dobitnik glavne nagrade netko tko je sudjelovao u zadnjem krugu natječaja, dobitnik glavne nagrade, ne mora biti ujedno i dobitnik tjedne nagrade.

Nagradno putovanje mora se iskoristiti u ponuđenom terminu, osim u slučaju zatvaranja granica. U slučaju zatvaranja granica (lockdowna uzrokovanim širenjem bolesti covid 19), putnička agencija može predložiti novi termin koji je najkasnije u 2022. godini. U tom slučaju glavna nagrada može se konzumirati zaključno sa 1.11.2022. godine.

Tjedne nagrade mogu se konzumirati najkasnije 30 dana od obavijesti dobitnika o osvojenoj nagradi.

ODABIR DOBITNIKA NAGRADA

Odabir dobitnika temeljit će se na atraktivnosti fotografije i poruci koju šalje njezin sadržaj kao i na ispunjenim preudvjetima (@hugos.bar, #HugosTeVodiNaMaldive). Fotografija mora sadržavati koktel iz ponude Hugo’s Bara ili gin&tonic iz ponude Make Your own gin, fotografiran na lokacijama Hugo’s Bara na adresi Jarunska 5 i Ljubljanska avenija 2b za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

Svakog tjedna, kroz 9 tjedana odabrat će se 1 najatraktvinija fotografija iz tog tjedna. Ponedjeljak se smatra prvim danom u tjednu, a nedjelja do 23:59 zadnjim danom u tjednu. Svakog ponedjeljka bit će objavljen dobitnik nagrade prethodnog tjedna, osim u slučaju zadnjeg tjedna kada će natječaj trajati od ponedjeljka 25. listopada do subote 30. listopada u 23:59. Dobitnik tjedne nagrade zadnjeg tjedna bit će objavljen isti dan kao i dobitnik glavne nagrade.

Po završetku nagradnog natječaja, žiri će odabrati 1 najatraktivniju fotografiju u kojoj se ocjenjuje umjetnički dojam fotografije. Odabir dobitnika nagradnog natječaja izvršit će žiri koji se sastoji od tročlane komisije. Glavnu nagradu osvaja fotografija koja osvoji najviše glasova od strane žirija.

Odabir najbolje fotografije koja će osvojiti glavnu nagradu u nagradnom natječaju izvršit će se između svih tjednih dobitnika, njih 9 odabranih dobitnika i održat će se 30. listopada 2021. godine. Ukoliko najbolja fotografija bude pripadala sudioniku koji se prijavio u zadnjem tjednu natječaja, tjedna nagrada dodijelit će se drugoj osobi, a glavna nagrada odabranom pobjedniku od strane žirija.

Pri odabiru glavne nagrade bit će prisutan tročlani žiri, koji će se sastojati od: Bojana Zibara, profesionalnog fotografa, kao predsjednika žirija, Ane Marijanović, PR stručnjaka od strane organizatora, kao članice žirija i Marka Živkovića, specijalista za digitalni marketing, kao člana žirija. Nakon odabira primatelja glavne nagrade, žiri će sastaviti i potpisati zapisnik o odabiru. Odabir primatelja glavne nagrade dovršava se kada žiri odabere jednog pobjednika i dva zamjenska primatelja glavne nagrade za dolje navedene slučajeve.

Primatelj glavne nagrade bit će objavljen imenom i prezimenom na https://www.facebook.com/HugosBar/ i

Hugo’s Bar (@hugos.bar) • Instagram photos and videos

najkasnije do 31.10.2021. do 23.59.

Rezultati odabira ovise isključivo o ocjeni komisije i konačni su. Nije moguće podnijeti žalbu na odabir. Ako su dobitnici glavne nagrade dali nepotpune ili netočne podatke i / ili ako ih nije moguće obavijestiti i / ili ako se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u natječaju i / ili da su prekršili te uvjete , i / ili ako ne žele ispuniti obveze u skladu s ovim uvjetima, Organizator zadržava pravo dodijeliti nagradu zamjenskom dobitniku glavne nagrade. Ako se nagrada ne može dodijeliti zamjenskim dobitnicima glavne nagrade, nagrada se neće dodijeliti.

OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik će u roku od jednog tjedna od odabira biti obaviješten o primanju nagrade putem društvene mreže koju je koristio za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Ako dobitnik ne odgovori na primljenu obavijest u roku od dva dana, smatra se da ne želi preuzeti nagradu. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan dostaviti organizatoru nagradnog natječaja svoje ime, prezime, adresu i ostale potrebne osobne podatke. Po potrebi, dobitnik će prije preuzimanja nagrade biti obvezan dostaviti eventualne druge osobne podatke u svrhu dodjele nagrade (npr. telefonski broj).

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, svi sudionici izričito su suglasni s objavljivanjem svojih osobnih podataka (ime, prezime) na https://www.facebook.com/HugosBar/  i Hugo’s Bar (@hugos.bar) • Instagram photos and videos

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako:

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo dopuniti i izmijeniti ove uvjete te se prilikom svake izmjene ili dopune obvezuje objaviti izmijenjene uvjete na web stranici www.hugos.hr.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:

Organizator se obvezuje da će svim sredstvima, zajedno s pružateljima usluga, osigurati da sustav odabira dobitnika i dodjele nagrada bude u skladu s Pravilima.

U slučaju izvanrednog prijevremenog prekida natječaja iz razloga koji nisu na njegovoj strani (viša sila itd.), organizator zadržava pravo dodijeliti nagrade onima koji su sudjelovali u nagradnom natječaju do trenutka prekida ili da nagradni natječaj bez ikakvih obveza prema sudionicima prekine ili ne dovrši. O tome mora obavijestiti sudionike putem medija. U tim slučajevima Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici su suglasni da Organizator može bez naknade u tiskanom, audio, slikovnom i video materijalu koristiti i javno objaviti njihove osobne podatke: ime, prezime, adresa, telefon i e-mail koji im stoje na raspolaganju, zbog javnog objava rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom proglašenja dobitnika nagradnog natječaja i dodjele nagrada, tako i prilikom objavljivanja izvještaja, članaka ili sličnih materijala koji se odnose na nagradni natječaj. Na zahtjev organizatora, dobitnik će također dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Organizator, kao voditelj obrade sustava pohrane podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, održava i obrađuje sustav pohrane prikupljenih osobnih podataka sudionika i dobitnika isključivo za provedbu nagradnog  natječaja i promotivne svrhe u skladu s Pravilima.

Kod prijave na nagradni natječaj, sudionik će moći na poseban zahtjev organizatora dati pristanak na upotrebu potrebnih osobnih podataka i u druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu i profiliranje osobnih podataka, korištenje podataka u povezanim tvrtkama Organizatora, itd.), i po želji može pružiti druge, dodatne osobne podatke za upotrebu i obradu u točno navedene i druge svrhe.

Takvu privolu sudionik može povući u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva Organizatoru običnom ili e-poštom na adresu ili e-mail adresu info@hugos.hr

Organizator koristi i obrađuje isključivo osobne podatke koje je dostavio sudionik. Sudionik je odgovoran za točnost i pravilnost danih podataka i dužan je pravovremeno obavijestiti Organizatora o svakoj promjeni tih podataka.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti podatke o svojim osobnim podacima koje obrađuje organizator i ima pravo zatražiti prekid njihove obrade u slučajevima kada Organizator obrađuje podatke na temelju vlastitog legitimnog interesa, posebno ako Organizator koristi osobne podatke za potrebe izravnog marketinga.

Kako bi ostvario prava i obveze vezane uz upotrebu osobnih podataka, sudionik može pisati organizatoru na e-adresu info@hugos.hr ili slijediti upute u primljenom promotivnom materijalu.

Svi osobni podaci bit će zaštićeni odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama, a s njima će se postupati zakonito i pošteno te u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je obaviješten i suglasan je da organizator provodi određene aktivnosti povezane s obradom osobnih podataka putem izvršitelja obrade u EU i / ili izvan EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja sustava pohrane podataka). Pritom će Organizator podatke prenijeti zakonito i odabrati izvršitelja obrade koji udovoljava propisanim sigurnosnim standardima koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci koristit će se i čuvati do povlačenja privole sudionika u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka i ostvarivanje svojih prava, sudionici se mogu pronaći u politici privatnosti i politici kolačića objavljenima na web stranici Organizatora.

Diskvalifikacija sudionika

Organizator će diskvalificirati sudionika ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili tuđe osobne podatke ili ako utvrdi da je sudionik maloljetan i sumnja da je zlorabio nagradni natječaj.

Prihvaćanje Pravila

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s njima.

Prava intelektualnog vlasništva i suglasnosti

Slanjem opisa putovanja i fotografija na web stranici www.hugos.hr i sudjelovanjem u nagradnom natječaju na taj način, pojedinačni sudionik potvrđuje da je fotografija njegovo autorsko djelo i prenosi sva materijalna autorska prava na Organizatora, bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja, tako da će jedini nositelj svih prava industrijskog vlasništva na poslanom prilogu biti organizator.

Pojedinačni sudionik dozvoljava Organizatoru natječaja da koristi fotografije odnosno njegove slike u svrhu provođenja natječaja i promotivne svrhe organizatora. U slučaju da je sudionik na fotografiji fotografirao sebe ili druge osobe, sudjelovanjem u ovom natječaju obvezuje se pribaviti prethodnu suglasnost fotografiranih osoba ili zakonskog zastupnika ako se radi o maloljetnoj osobi, za dostavljanje i korištenje fotografije u svrhu natječaja i promocijske svrhe organizatora.

POREZNE OBVEZE

Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak po osnovi nagrada čija bruto vrijednost premašuje vrijednost utvrđenu zakonom za plaćanje poreza na dohodak sukladno važećim propisima. Organizator će izračunati predujam poreza na dohodak i odbiti porezni odbitak istodobno s izračunom drugog dohotka u skladu s važećim propisima. Eventualne ostale porezne obveze ili doplate poreza na dohodak sukladno godišnjoj odluci o porezu na dohodak padaju na teret dobitnika.

Organizator može zatražiti porezni broj ako je osoba koja koja sudjeluje u nagradnom natječaju dobitnik. Ako primatelj nagrade ne dostavi potrebne podatke, Organizator mu neće predati nagradu.

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na web stranici www.hugos.hr i dostupna su svim sudionicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i pravilima koja se odnose na nagradni natječaj konačna je i odnosi se na sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su Pravila primarna u odnosu na bilo koje druge objave u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje Pravila određuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila, prekid natječaja ili potpunu obustavu nagradnog natječaja ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti sudionike o svim mogućim promjenama objavom na www.hugos.hr. Za sve moguće sporove koji proizlaze iz nagradnog natječaja, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je Sud u Zagrebu. Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

LISTA LOKACIJA:

Hugo’s BarJarunska 5ZAGREB
Hugo’s BarLjubljanska avenija 2bZAGREB

Zagreb, 26.08.2021.

Organizator nagradnog natječaja:  Hugo’s Garden d.o.o., Jarunska 5, 10 000 Zagreb